Echtscheiding

 

Het zat er al even aan te komen of het kwam onverwachts….

Jullie zijn uit elkaar gegroeid of er is een ander in het spel…..

Jullie kunnen in ieder geval niet meer samen verder.

 

Jullie gaan uit elkaar.

 

Wat nu? Naast vaak verdriet, teleurstelling en boosheid moet er nu van alles worden geregeld. Een cruciaal beginpunt is het creëren van overzicht. En daar help ik jullie graag bij. Het valt namelijk niet mee om eerst lief en leed met elkaar te delen, en vervolgens zakelijk met elkaar om te gaan. Ik help jullie naast het krijgen en houden van overzicht ook met het maken van duidelijke afspraken. Zo wordt een echtscheiding geen vechtscheiding, en kunnen jullie individueel verder met de volgende stap. 

 

Ouderschapsplan
Als jullie kinderen hebben, stel ik samen met jullie een ouderschapsplan op. Dat is wanneer jullie minderjarige kinderen hebben zelfs verplicht. Hierin komen afspraken over waar kinderen gaan wonen, een omgangsregeling en alimentatie. Een ouderschapsplan is maatwerk: elke gezinssituatie vraagt om andere afspraken. Een ouderschapsplan biedt hierin duidelijkheid, voor ouders, maar ook voor jullie kind(eren).

 

Convenant
Als jullie uit elkaar gaan, moeten er ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van jullie huishouden. Denk daarbij aan wie er in het huis blijft wonen, moet daarvoor de hypotheek worden omgezet, jullie spaargeld, opgebouwde pensioenen en of er partneralimentatie moet worden berekend. Al deze afspraken samen zetten we in een convenant, wat na jullie akkoord ook de officiële aanvraag is voor jullie echtscheiding bij de rechter. Een officiële afspraak dus, en daarbij is het belangrijk om wensen, maar ook compromissen aan te geven. Er zijn geen winnaars of verliezers. Ik help jullie met het opstellen van een convenant waar jullie beiden achter staan.  

 

Scheiden zonder conflict
Gaan jullie zonder conflict uit elkaar, ook dan is het handig om een overzicht van de te nemen stappen te krijgen. Al was het maar om zeker te weten dat jullie niets over het hoofd zien.  Als mediator met een juridische achtergrond in het familierecht weet ik precies waar jullie allemaal afspraken over moeten maken en kan ik dit op de juiste wijze voor jullie vastleggen. Zo vergeten jullie niks en komen jullie later niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Het Mediation traject

Ik maak altijd eerst kennis: de klik werkt twee kanten op. Het kennismakingsgesprek is kosteloos, en daarmee altijd de moeite waard om in te plannen. Het zal jullie altijd duidelijkheid opleveren.

 

Tijdens dit gesprek vertellen jullie me over wat jullie verwachtingen zijn. Ik vertel jullie over mijn werkwijze en aanpak van jullie specifieke situatie. Ook stellen we na het gesprek vast of we een klik hebben, want mediation heeft de beste resultaten als alle partijen zich op hun gemak en gehoord voelen. Na het kennismakingsgesprek stellen we samen vast of dat zo is. Het traject start bij een ‘ja’ op deze vraag. Ook geef ik jullie een inschatting van de omvang en kosten van het te nemen traject.

 

Hierna plannen we een aantal gesprekken, de mediations zelf, in.  Alle gesprekken dragen bij aan het doel van de mediation: de oplossing van jullie conflict of situatie. En hier begint het maatwerk, want afspraken maken kan op verschillende manieren. Ik begeleid jullie in de gesprekken, vat jullie wensen samen en maak afspraken concreet. Ik zorg er ook voor dat iedereen aan het woord komt, kan zeggen wat hij of zij echt wil zeggen en dat jullie respectvol communiceren.

 

Als alles besproken is, afspraken zijn gemaakt, een overeenkomst is opgesteld en ondertekend of jullie besluiten dat er geen oplossing is komt de mediation tot een einde. Bij een echtscheiding volgt dan nog het indienen bij de rechtbank en de inschrijving bij gemeente. Ook dit regel ik voor jullie.

 

mediation